Văn bản Chỉ đạo điều hành
1171/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
1171/KH-UBND 
Ban hành:
14/03/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
14/03/2024 
Trích yếu:

​Tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: