Văn bản Chỉ đạo điều hành
947/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
947/KH-UBND 
Ban hành:
05/03/2024 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
05/03/2024 
Trích yếu:

​​Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định số 61) về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: