Văn bản Chỉ đạo điều hành
04/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
04/CT-UBND 
Ban hành:
22/02/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
22/02/2024 
Trích yếu:

​Tăng cường tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: