Văn bản Chỉ đạo điều hành
394/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
394/QĐ-UBND 
Ban hành:
15/02/2024 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/02/2024 
Trích yếu:

​Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bắc Tân Uyên

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: