Văn bản Chỉ đạo điều hành
402/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
402/QĐ-UBND 
Ban hành:
16/02/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
16/02/2024 
Trích yếu:

Giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: