Văn bản Chỉ đạo điều hành
283/UBND-HCC 
Số Ký hiệu:
283/UBND-HCC 
Ban hành:
31/01/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
31/01/2024 
Trích yếu:

​Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh ​