Văn bản Chỉ đạo điều hành
257/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
257/QĐ-UBND 
Ban hành:
31/01/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
31/01/2024 
Trích yếu:

​Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: