Văn bản Chỉ đạo điều hành
392/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
392/KH-UBND 
Ban hành:
24/01/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
24/01/2024 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: