Văn bản Chỉ đạo điều hành
6898/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
6898/KH-UBND 
Ban hành:
29/12/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
29/12/2023 
Trích yếu:

​Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2024

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: