Văn bản Chỉ đạo điều hành
3580/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3580/QĐ-UBND 
Ban hành:
28/12/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/12/2023 
Trích yếu:

​Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: