Văn bản Chỉ đạo điều hành
6767/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
6767/UBND-VX 
Ban hành:
27/12/2023 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
27/12/2023 
Trích yếu:

Công văn về việc tăng cường công tác phối hợp để giải quyết kịp thời các vụ ngừng việc, tranh chấp lao động xảy ra trên địa bàn quản lý​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: