Văn bản Chỉ đạo điều hành
6668/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
6668/KH-UBND 
Ban hành:
21/12/2023 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
21/12/2023 
Trích yếu:

Kế hoạch ​phát triển hạ tầng số tỉnh Bình Dương​ đến năm 2025​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: