Văn bản Chỉ đạo điều hành
48/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
48/NQ-HĐND 
Ban hành:
08/12/2023 
Người ký:
Nguyễn Văn Lộc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
08/12/2023 
Trích yếu:

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách Nhà nước