Văn bản Chỉ đạo điều hành
205/QĐ-BĐH 
Số Ký hiệu:
205/QĐ-BĐH 
Ban hành:
09/11/2023 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
09/11/2023 
Trích yếu:

Ban hành ​Quy chế hoạt động Ban Điều hành  Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: