Văn bản Chỉ đạo điều hành
2842/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2842/QĐ-UBND 
Ban hành:
02/11/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
02/11/2023 
Trích yếu:

​Điều chỉnh danh mục công trình, dự án chuyển mục đích ​sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Thuận An ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: