Văn bản Chỉ đạo điều hành
Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 3) 
Số Ký hiệu:
35/NQ-HĐND 
Ban hành:
01/11/2023 
Người ký:
Nguyễn Văn Lộc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
31/10/2023 
Trích yếu:

​Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 3)​