Văn bản Chỉ đạo điều hành
2800/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2800/QĐ-UBND 
Ban hành:
30/10/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/10/2023 
Trích yếu:

​Ủy quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước cho một số trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: