Văn bản Chỉ đạo điều hành
5233/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
5233/KH-UBND 
Ban hành:
13/10/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
13/10/2023 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ và Chương trình số 113/CTr-TU ngày 22/3/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: