Văn bản Chỉ đạo điều hành
379/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
379/TB-UBND 
Ban hành:
27/10/2023 
Người ký:
Võ Anh Tuấn 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
27/10/2023 
Trích yếu:

​Chương trình làm việc tháng 11/2023 của UBND tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: