Văn bản Chỉ đạo điều hành
2385/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2385/QĐ-UBND 
Ban hành:
18/09/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
18/09/2023 
Trích yếu:

Bổ sung, điều chỉnh công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Tân Uyên ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: