Văn bản Chỉ đạo điều hành
2383/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2383/QĐ-UBND 
Ban hành:
18/09/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
18/09/2023 
Trích yếu:

​Bổ sung, điều chỉnh công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phú Giáo

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: