Văn bản Chỉ đạo điều hành
4724/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
4724/KH-UBND 
Ban hành:
14/09/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
14/09/2023 
Trích yếu:

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 04 tháng cuối năm 2023 về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: