Văn bản Chỉ đạo điều hành
2348/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2348/QĐ-UBND 
Ban hành:
14/09/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
14/09/2023 
Trích yếu:

​​Giao Kế hoạch đầu tư năm 2023 vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2)

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: