Văn bản Chỉ đạo điều hành
2179/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2179/QĐ-UBND 
Ban hành:
28/08/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/08/2023 
Trích yếu:

Cho phép thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Singapore tại Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: