Văn bản Chỉ đạo điều hành
4139/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
4139/UBND-KT 
Ban hành:
11/08/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
11/08/2023 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: