Văn bản Chỉ đạo điều hành
1982/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1982/QĐ-UBND 
Ban hành:
02/08/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
02/08/2023 
Trích yếu:

​Ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro và Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: