Văn bản Chỉ đạo điều hành
1993/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1993/QĐ-UBND 
Ban hành:
03/08/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
03/08/2023 
Trích yếu:

Phê duyệt ​Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Dương năm 2023​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: