Văn bản Chỉ đạo điều hành
3885/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
3885/UBND-NC 
Ban hành:
01/08/2023 
Người ký:
Nguyễn Văn Dành 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
01/08/2023 
Trích yếu:

​Phối hợp thực hiện công tác tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: