Văn bản Chỉ đạo điều hành
1734/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1734/QĐ-UBND 
Ban hành:
04/07/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
04/07/2023 
Trích yếu:

​Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: