Văn bản Chỉ đạo điều hành
1564/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1564/QĐ-UBND 
Ban hành:
16/06/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
16/06/2023 
Trích yếu:

​Phê duyệt danh mục dự án đấu tư có sử dụng ​đất để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Cảng sông An Tây