Văn bản Chỉ đạo điều hành
2559/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
2559/UBND-KT 
Ban hành:
31/05/2023 
Người ký:
Võ Anh Tuấn 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
31/05/2023 
Trích yếu:

​Cập nhật và cung cấp thông tin về những vướng mắc, bất cập của quy định pháp lý và thực thi ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: