Văn bản Chỉ đạo điều hành
2558/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
2558/UBND-KT 
Ban hành:
31/05/2023 
Người ký:
Võ Anh Tuấn 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
31/05/2023 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: