Văn bản Chỉ đạo điều hành
1378/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1378/QĐ-UBND 
Ban hành:
30/05/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/05/2023 
Trích yếu:

​Bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Thuận An 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: