Văn bản Chỉ đạo điều hành
1377/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1377/QĐ-UBND 
Ban hành:
30/05/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/05/2023 
Trích yếu:

​Thu hồi đất do Ban tổ chức chính quyền tỉnh Sông Bé và Thanh tra tỉnh Sông Bé quản lý, sử dụng; giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: