Văn bản Chỉ đạo điều hành
2529/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
2529/UBND-VX 
Ban hành:
30/05/2023 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
30/05/2023 
Trích yếu:

​Tăng cường thực hiện các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: