Văn bản Chỉ đạo điều hành
2071/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
2071/KH-UBND 
Ban hành:
04/05/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
04/05/2023 
Trích yếu:

Kế hoạch ​Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023 ​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: