Văn bản Chỉ đạo điều hành
1319/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1319/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/05/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
22/05/2023 
Trích yếu:

​Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân Uyên

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: