Văn bản Chỉ đạo điều hành
114/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
114/TB-UBND 
Ban hành:
28/03/2023 
Người ký:
Võ Anh Tuấn 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
28/03/2023 
Trích yếu:

Chương trình làm việc tháng 4/2023​ của UBND tỉnh​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: