Văn bản Chỉ đạo điều hành
55/QĐ-BĐH 
Số Ký hiệu:
55/QĐ-BĐH 
Ban hành:
13/03/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
13/03/2023 
Trích yếu:

​Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Thành phố Thông minh - Bình Dương giai đoạn 2022-2026