Văn bản Chỉ đạo điều hành
572/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
572/QĐ-UBND 
Ban hành:
17/03/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
17/03/2023 
Trích yếu:

​Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trương ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: