Văn bản Chỉ đạo điều hành
1067/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
1067/UBND-VX 
Ban hành:
14/03/2023 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
14/03/2023 
Trích yếu:

​Tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: