Văn bản Chỉ đạo điều hành
1068/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
1068/KH-UBND 
Ban hành:
14/03/2023 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
14/03/2023 
Trích yếu:

​Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2023​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: