Văn bản Chỉ đạo điều hành
93/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
93/TB-UBND 
Ban hành:
14/03/2023 
Người ký:
Võ Anh Tuấn 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
14/03/2023 
Trích yếu:

​Kết luận của đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh lần thứ 29 khoá X

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: