Văn bản Chỉ đạo điều hành
409/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
409/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/02/2023 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
22/02/2023 
Trích yếu:

​Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Dĩ An

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: