Văn bản Chỉ đạo điều hành
108/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
108/QĐ-UBND 
Ban hành:
19/01/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
19/01/2023 
Trích yếu:

​Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương năm 2023