Văn bản Chỉ đạo điều hành
3807/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3807/QĐ-UBND 
Ban hành:
29/12/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
29/12/2022 
Trích yếu:

​Giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách Trung ương (đợt 1)

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: