Văn bản Chỉ đạo điều hành
3693/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3693/QĐ-UBND 
Ban hành:
28/12/2022 
Người ký:
Nguyễn Văn Dành 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/12/2022 
Trích yếu:

​Công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nuóc trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phưong năm 2021 tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: