Văn bản Chỉ đạo điều hành
40/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
40/NQ-HĐND 
Ban hành:
12/12/2022 
Người ký:
Nguyễn Trường Nhật Phượng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
12/12/2022 
Trích yếu:

​​Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương