Văn bản Chỉ đạo điều hành
2585/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2585/QĐ-UBND 
Ban hành:
17/10/2022 
Người ký:
Nguyễn Văn Dành 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
17/10/2022 
Trích yếu:

​Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy về Tập trung phát triển hạ tầng giao thông vận tải theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: