Văn bản Chỉ đạo điều hành
2551/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2551/QĐ-UBND 
Ban hành:
12/10/2022 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
12/10/2022 
Trích yếu:

Bổ sung, điều chỉnh công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Tân Uyên  

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: